سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

33939395 - 021

لیست قیمت محصولات

وضعیت / عکسمحصولقیمت
موجودچراغ سیگنال بیزردار BEW قرمز۷۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-72 مستقیم ۶۰mV DC چین۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر BEW مدل BE-72 دی سی چین۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-72 مستقیم ۷۵mV DC چین۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-96 مستقیم ۷۵mV DC چین۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودفرکانس متر عقربه ای BEW مدل BE-96۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-48 مستقیم AC۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر ISKRA مدل FQ0207 به ۵A۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر ISKRA مدل FQ0207 به ۱A۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر ISKRA مدل BQ0207 دی سی۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر ISKRA مدل BQ0207 مستقیم ۶۰mV DC۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر ISKRA مدل BQ0207 مستقیم ۷۵mV DC۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودکسینوس فی متر ISKRA مدل YQ0207۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-96 مستقیم ۷۵mV DC تایوان۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-72 مستقیم ۷۵mV DC تایوان۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر رایسون مدل BE-72 مستقیم ۷۵mV DC۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر رایسون مدل BE-96 مستقیم ۷۵mV DC۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BE-72 مستقیم ۶۰mV DC۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BE-96 مستقیم ۷۵mV DC۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BP-60 مستقیم ۶۰mV DC۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BP-50 مستقیم ۷۵mV DC۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر اسفیم مدل SF-60 دی سی۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر اسفیم مدل SF-60 مستقیم DC۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر اسفیم مدل SF-80 دی سی۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر اسفیم مدل SF-80 مستقیم DC۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر اسفیم مدل SF-80 مستقیم DC شنت داخل۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BP-50 مستقیم DC شنت داخل۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BP-50 مستقیم ۶۰mV DC۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BP-60 مستقیم ۷۵mV DC۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر تایوان میترز مدل BP-60 دی سی۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر گانز مدل DV96 دی سی۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودکسینوس فی متر گانز مدل fQb96۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودکسینوس فی متر گانز مدل eQb96۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودفرکانس متر ارتعاشی گانز مدل P96۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر لومل مدل MA19 دی سی۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر لومل مدل MA17 دی سی۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر لومل مدل EA19 ای سی۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر لومل مدل EA17 ای سی۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل MA19 دی سی۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل EA19 به ۱A۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل EA19 به ۵A۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل EA17 به ۵A۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل EA17 به ۱A۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل EA16 به ۱A۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BE-96 به ۱A۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر رایسون مدل BE-96 به ۱A۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر رایسون مدل BE-72 به ۵A۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر رایسون مدل BE-72 به ۱A۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر تایوان میترز مدل BE-48 ای سی۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر تایوان میترز مدل BE-72 دی سی۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر تایوان میترز مدل BE-96 دی سی۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BE-72 به ۱A۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BE-72 به ۵A۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BE-96 به ۵A۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر رایسون مدل BE-96 به ۵A۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر رایسون مدل BE-96 دی سی۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر رایسون مدل BE-72 دی سی۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر BEW مدل BE-96 دی سی تایوان۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر BEW مدل BE-72 دی سی تایوان۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر دیجیتالی لومل مدل N25H۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر دیجیتالی لومل مدل N25S۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجودسنکرون اسکوپ گانز مدل SY96۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودکسینوس فی متر BEW مدل BE-96۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجودکسینوس فی متر رایسون مدل BE-72۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودکسینوس فی متر لومل مدل FA39۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجودکسینوس فی متر رایسون مدل BE-96۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-96 به ۵A۳۶۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-96 مستقیم ۶۰mV DC تایوان۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-96 مستقیم DC شنت داخل چین۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجودمكان گيرندهآمپرمتر BEW مدل BE-96 به ۱A۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-72 به ۱A۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-72 به ۵A۳۶۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل MA16 دی سی۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر رایسون مدل BE-96 مستقیم ۶۰mV DC۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر رایسون مدل BE-72 مستقیم DC شنت داخل۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر رایسون مدل BE-72 مستقیم ۶۰mV DC۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-72 مستقیم DC شنت داخل۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BE-72 مستقیم ۷۵mV DC۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر تایوان میترز مدل BE-96 مستقیم ۶۰mV DC۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-72 مستقیم ۶۰mV DC تایوان۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجودفرکانس متر عقربه ای رایسون مدل BE-72۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر BEW مدل BE-96 ای سی ۵۰۰V۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر تایوان میترز مدل BE-96 ای سی۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر رایسون مدل BE-96 ای سی۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر رایسون مدل BE-72 ای سی۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر تایوان میترز مدل BE-72 ای سی۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر BEW مدل BE-72 ای سی ۵۰۰V۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر BEW مدل BE-72 مستقیم AC۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآنالایزر رایسون مدل TE 96-LE-S۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآنالایزر رایسون مدل TE 96-LE۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۶۰ میلی ولت SFIM۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۶۰ میلی ولت SEW۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۵۰ میلی ولت یوکوگاوا۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۵۰ میلی ولت SEW۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۷۵ میلی ولت SEW۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۷۵ میلی ولت SFIM۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۷۵ میلی ولت SFIM۳۸۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۷۵ میلی ولت تایوان میترز۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۱۰۰ میلی ولت SFIM۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۶۰ میلی ولت لومل مدل B2۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۱۵۰ میلی ولت لومل مدل B3۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۱۵۰ میلی ولت لومل مدل B3۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۶۰ میلی ولت لومل مدل B2۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۷۵ میلی ولت لومل مدل B5۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۷۵ میلی ولت لومل مدل B5۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودکاور IP65 لومل۷۲ | ۴۸ | ۹۶۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال دیجیتالی BEW نشانگر ولتاژزرد | سبز | قرمز۶۰,۰۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال دیجیتالی BEW نشانگر فرکانسزرد | سبز | قرمز۶۰,۰۰۰ تومان
موجودلامپ چراغ سیگنال رعد مدل BA9S/Mسبز | سفید | قرمز | ۴۸V | 24V | 220V | 110V۱۴,۹۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال سه فاز شیوا امواج مدل LSY-22تماس بگیرید
موجودچراغ سیگنال اشنایدر هشت LEDزرد | آبی | سبز | سفید | قرمز | ۱۲V-AC/DC | 24V-AC/DC | 48V-AC/DC | 110V-AC/DC | 220V-AC/DC | 220V-AC۲۷,۰۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال اشنایدر چهار SMDزرد | آبی | سبز | سفید | قرمز | ۱۲V-AC/DC | 24V-AC/DC | 48V-AC/DC | 110V-AC/DC | 220V-AC/DC | 220V-AC۲۸,۰۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال اشنایدر پنج SMDزرد | آبی | سبز | سفید | قرمز | ۱۲V-AC/DC | 24V-AC/DC | 48V-AC/DC | 110V-AC/DC | 220V-AC/DC | 220V-AC۲۵,۰۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال اشنایدر تک LEDزرد | آبی | سبز | سفید | قرمز | ۱۱۰V-AC/DC | 220V-AC | 220V-AC/DC | 12V-AC/DC | 24V-AC/DC | 48V-AC/DC۱۰,۰۰۰ تومان
موجودچراغ سیگنال BEW تک LEDزرد | آبی | سبز | سفید | قرمز | ۲۴V-AC/DC | 12V-AC/DC | 220V-AC/DC | 220V-AC | 48V-AC/DC | 110V-AC/DC۱۰,۰۰۰ تومان
موجودولت متر لومل مدل MA16 دی سی۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل MA17 دی سی۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجودمولتی متر کویسی مدل KWS-DC200۱۰۰A 75mV | 10A | 50A 75mV۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجودسنکرون اسکوپ لومل مدل KS32۴۰۰V | 110V۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودسنکرون اسکوپ لومل مدل KS31۴۰۰V۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودترانس دیوسر سه فاز لومل مدل P43تماس بگیرید
موجودترانس دیوسر تک فاز لومل مدل P20Zتماس بگیرید
موجودترانس دیوسر تک فاز لومل مدل P20Hتماس بگیرید
موجودترانس دیوسر تک فاز لومل مدل P12Pتماس بگیرید
موجودشنت ۱۵۰ میلی ولت لومل مدل B3۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۱۵۰ میلی ولت لومل مدل B3۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۶۰ میلی ولت آلمانی۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۶۰ میلی ولت آلمانی۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجودشنت ۶۰ میلی ولت ژاپنی۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآنالایزر لومل مدل ND20۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآنالایزر لومل مدل ND10۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآنالایزر لومل مدل N14۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآنالایزر رایسون مدل TE 96-LC۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآنالایزر آتبین مدل MFPتماس بگیرید
موجودآنالایزر لومل مدل N27P۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآنالایزر رایسون مدل TE 72-LC۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجودمولتی متر شیوا امواج مدل VAD-96Bتماس بگیرید
موجودمولتی متر سه فاز میکرو مکس مدل ۳PH-MULTIMETERتماس بگیرید
موجودمولتی متر آتبین مدل A3-ACSتماس بگیرید
موجودمولتی متر کویسی مدل KWS-AC300۱۰A | 100A۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجودفرکانس متر دیجیتالی میکرومکس مدل MMX-F96تماس بگیرید
موجودفرکانس متر دیجیتالی آتبین مدل AF-DFHتماس بگیرید
موجودفرکانس متر دیجیتالی میکرومکس مدل MMX-F4896تماس بگیرید
موجودفرکانس متر دیجیتالی آتبین مدل AF-DFSتماس بگیرید
موجودولتمتر میکرومکس مدل MMX-V96تماس بگیرید
موجودولتمتر شیوا امواج مدل VMD-MMتماس بگیرید
موجودولتمتر سه فاز آتبین مدل AV-V3Sتماس بگیرید
موجودولتمتر آتبین مدل AV-ACHتماس بگیرید
موجودولتمتر میکرومکس مدل MMX-V4896تماس بگیرید
موجودولتمتر شیوا امواج مدل VMU-Fتماس بگیرید
موجودولتمتر آتبین مدل AV-ACHتماس بگیرید
موجودآمپرمتر میکرومکس مدل MMX-A96تماس بگیرید
موجودآمپرمتر آتبین مدل AA-MASتماس بگیرید
موجودآمپرمتر میکرومکس مدل MMX-A4896تماس بگیرید
موجودآمپرمتر دیجیتالی لومل مدل N25Z۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجودوات متر لومل مدل PA39۱۰/۵A | 15/5A | 20/5A | 25/5A | 30/5A | 40/5A | 50/5A | 60/5A | 75/5A | 80/5A | 100/5A | 120/5A | 125/5A | 150/5A | 160/5A | 200/5A | 250/5A | 300/5A | 400/5A | 500/5A | 600/5A | 800/5A | 1000/5A | 1200/5A | 1250/5A | با IP65 | بدون IP65۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجودفرکانس متر عقربه ای لومل مدل CA39۱۰/۵A | 15/5A | 20/5A | 25/5A | 30/5A | 40/5A | 50/5A | 60/5A | 75/5A | 80/5A | 100/5A | 120/5A | 125/5A | 150/5A | 160/5A | 200/5A | 250/5A | 300/5A | 400/5A | 500/5A | 600/5A | 800/5A | 1000/5A | 1200/5A | 1250/5A | با IP65 | بدون IP65۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجودفرکانس متر عقربه ای لومل مدل CA37۱۰/۵A | 15/5A | 20/5A | 25/5A | 30/5A | 40/5A | 50/5A | 60/5A | 75/5A | 80/5A | 100/5A | 120/5A | 125/5A | 150/5A | 160/5A | 200/5A | 250/5A | 300/5A | 400/5A | 500/5A | 600/5A | 800/5A | 1000/5A | 1200/5A | 1250/5A | با IP65 | بدون IP65۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجودولتمتر لومل مدل EA16 ای سی۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجودآمپرمتر لومل مدل EA16 به ۵A۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول